Welcome

12 Halloween Themed Date Tips In Southern California

Halloween is upon us again! (performed the year merely fly by for anybody different?) Therefore it is time for many spooky big date tips, regardless of a terrifying flick marathon, which will be certainly enjoyable, not a great deal when you need to step out of the home and from those pesky little trick-or-treaters. Check… Continue reading 12 Halloween Themed Date Tips In Southern California

Are Medical Expenses Tax Deductible?

Content Are Medical Expenses Tax Deductible? Are any pandemic-related medical expenses tax deductible? Tax Planning Tips Eliminate or Limit Itemized Deductions You must subtract all reimbursements that you have received for medical or dental expenses from any source throughout the year from your calculation of total medical expenses. If you are self-employed, you may be… Continue reading Are Medical Expenses Tax Deductible?

Dopłaty do mokrej kukurydzy wciąż można składać wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Portal Gov pl

Równie deprymujący dla rolników jest brak perspektywy na poprawę sytuacji, zwłaszcza że produkcja kukurydzy w UE jest o 12% wyższa od ubiegłorocznej, a krajowe ziarno przegrywa pod względem konkurencyjności z kukurydzą ukraińską. ARiMR ma czas na wypłatę tego wsparcia do 30 czerwca 2024 roku. Dlatego istotne jest, aby  dane dotyczące rachunku w ww. Systemie ewidencji producentów były… Continue reading Dopłaty do mokrej kukurydzy wciąż można składać wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Portal Gov pl

Dział II Państwowy dług publiczny Ustawa o finansach publicznych fin. publ.

Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.”. Dzięki planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu SRW włączone zostaną kolejne jednostki sektora… Continue reading Dział II Państwowy dług publiczny Ustawa o finansach publicznych fin. publ.